متن نامه قدردانی از زحمات مدیر عامل به معاون وزیر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی

 

ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی ، جناب آقای دکتر یوسفی ، با ارسال نامه ای به جناب آقای مهندس کشاورز، معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت ، به شماره 38058/12/97 مورخه 97/12/26، از زحمات ارزشمند و موثر مدیر عامل محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ، جناب آقای مهندس رسولی ، در راستای تامین و توزیع  به موقع کود اوره مورد نیاز کشاورزان استان خراسان شمالی در ماههای آخر سال 97 ، تشکر و قدردانی نموده و تقاضای قدردانی از زحمات ایشان را نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید