پایش قیمت فروش کود اوره با نرخ مصوب به کشاورزان استان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کرد؛ با توجه به دستورالعمل های پایش و نظارت بر عملکرد و نحوه توزیع نهاده های کشاورزی و اطمینان از توزیع به نرخ فروش مصوب و برخورد با متخلفین، از اواخر سال گذشته تا هفته اول سال جاری، اعضاء کنترل و نظارت به همراه نماینده حراست و کارشناسان واحد بازرگانی شرکت ضمن بازدید از دفاتر کلیه کارگزاران سطح استان، بنا به اهمیت موضوع و تأکید مدیرعامل محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بر این امر نیز نظارت داشتند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید