تمدید فعالیت 22 واحد کارگزاری در استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران از تمدید فعالیت 22 واحد کارگزاری در استان مازندران در 2ماه گذشته در استان مازندران خبرداد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران،

مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت تمدید قراردادهای صورت گرفته به کارگزاری در بخش های تعاونی و خصوصی بوده است که با توجه به حسن سابقه و فعالیت در راستای اهداف و وظایف  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی پروانه فعالیت آنها به مدت یک سال دیگر تمدید گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید