نمونه برداري از كود سوپر فسفات تريپل( TSP) فله اي

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان كهگيلويه و بويراحمد،
نمونه برداري از كود سوپر فسفات تريپل( TSP) فله اي وارد شده به انبار سازماني ياسوج و ارسال اين نمونه به مركز تحقيقات كرج جهت انجام اناليز.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید