فرایند رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان الکترونیکی شد

روابط عمومی مدیریت حقوقی و دعاوی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گزارش داد:

آئین نامه دادرسی کار شامل یازده فصل و در 116 ماده در تاریخ 91/8/7 توسط شورای عالی کار تهیه و در تاریخ 91/11/7 به تصویب وزیر محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی رسیده است با توجه به لزوم الکترونیکی شدن فرایند رسیدگی به اختلافات کارگران و کار فرمایان در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کار فصل دوازدهم نیز تحت عنوان دادرسی الکترونیکی توسط شورای عالی کار تهیه و در تاریخ 97/12/27 با تصویب وزیر محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به آئین نامه مذبور الحاق و در روزنامه رسمی به شماره 21572 مورخ 97/1/19  ثبت و برای اجرا ابلاغ گردیده است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید