بررسی و انعقاد قرارداد حمل داخلی و کیسه گیری

به گزارش روابط عمومی مدیریت توزیع، حمل و نگهداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

با توجه به اهمیت عملیات کیسه گیری و همچنین حمل و نقل داخلی در جهت خدمات رسانی بهتر و بیشتر به کشاورزان زحمتکش در سراسر کشور ، این مدیریت در فروردین ماه سال جاری تعداد 5 فقره قرارداد کیسه گیری و حمل و نقل داخلی استانهای قم ، کرمانشاه ، سیستان و بلوچستان ، همدان و قزوین را مورد بررسی کارشناسی قرار داده و پس از تائید ،  مجوز لازم جهت انعقاد آنها را صادر نموده است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید