برگزاری نشست کارگروه تخصصی توسعه سرمایه گزاری بخش کشاورزی در مازندران

اولین جلسه کارگروه تخصصی اقتصادی و توسعه سرمایه گزاری بخش کشاورزی در سال 98 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران دراین نشست که در دفتر کار رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران و با حضور مدیران تخصصی مرتبط از جمله مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران و هم چنین نمایندگان بانک ها برگزار شد پیرامون مهم ترین اولویت های اقتصادی و سرمایه گزاری دربخش کشاورزی استان مازندران در سال 1398 بحث و تبادل نظر شد./ی

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید