ورودکودهای اوره فله از بندر امام

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز،

با عنایت به تخصیص کود شـیمیایی اوره بر اساس سـهمیه سال 1397 از محموله کشتی آونگ (تولیدات پتروشـیمی پردیس) از مقصد بندر امام به این مدیریت، کودهای اوره فله  در حال ورود به انبارهای این استان می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید