ثبت رکورد حمل از مبادی به استان اردبیل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل،

به نقل از کارشناس مسئول واحد کود مقدار 1351 تن روز دوشنبه از مبادی به کارگزاریهای سطح استان حمل و تخلیه و ثبت گردیده که در نوع خود و مقایسه با سالهای گذشته بی سابقه میباشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید