جلسه رسیدگی دادگاه

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت حقوقی و اموردعاوی،

مراجعه جناب مهندس حمید شفیعی معاون مدیریت حقوقی و امور دعاوی به دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد برای حضور در جلسه رسیدگی 98/1/27جهت دفاع از حقوق شرکت خدمات حمایتی کشاورزی       

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید