بازدید ماهانه از انبار کارگزاران شمال استان سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان،

معاون محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان جهت بازدید ماهانه از انبار کارگزاران شمال استان ( شهرستانهای زابل ، نیمروز ، هامون ، هیرمند و زهک ) در تاریخ 98/1/29  به منطقه سیستان مراجعه و صورتجلسه های پایان سال 97 را با کارگزاران فوق تنظیم و تایید نمودند. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید