انجام فرآیند ثبت مناقصه امور حفاظتی مجتمع شیمیائی آبیک در سامانه ستادایران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  مجتمع شیمیائی آبیک : بمنظور برگزاری مناقصه امور حفاظتی مجتمع شیمیائی آبیک مراحل ثبت و بارگزاری مدارک مورد نیاز مناقصه امروز در سامانه setadiran.ir انجام گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید