برگزاری مناقصه حمل و تخلیه کود شیمیایی استان هرمزگان

به گزارش رابط روابط عمومی کمیسیون معاملات،

هم اکنون در  خدمات حمایتی کشاورزی  استان هرمزگان   مناقصه  حمل و تخلیه 300 هزار تن کود شیمیایی از مبداء بندرعباس از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در حال برگزارمی باشد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید