بازدید از انبار متقاضی کارگزاری جدید در شهرستان سرایان

به گزارش روابط عمومی  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی بازدیدی از انبار متقاضی کارگزاری در شهرستان سرایان بخش آیسک بعمل آمد و نکات و استانداردهای مورد نیاز مورد بررسی قرار گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید