نشست خبری مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان با روزنامه گرگان شهر

به گزارش روایط عومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان،

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید