برگزاری اولین جلسه پایش مواد کودی و نحوه توزیع کود در سال جاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر، در تاریخ 98/2/15 رإس ساعت 9 با حضور معاونت تولیدات و مدیریت زراعت و مدیران کلیه شهرستانها و مدیران تنظیم بازار و بازرسی به دعوت این مدیریت در سالن جلسات سازمان استان در حال برگزاری می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید