بازدید مدیر امور ماشین آلات از سامانه بوجاری شهرستان ایرانشهر

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت ماشین آلات و ادوات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

، طی بازدید مدیر امور ماشین آلات از سامانه بوجاری استان سیستان و بلوچستان در شهرستان ایرانشهر ، اعتبار مورد نیاز سامانه مزبور بمنظور به روز رسانی آن مورد ارزیابی قرار گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید