خرید بیمه نامه یک فروند کشتی حامل 45000 تن کود شیمیایی اوره انجام شد

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت توزیع ، حمل و نگهداری، با توجه به درخواست مدیریت محترم بازرگانی خارجی و ورود یک فروند کشتی حامل کود شیمیایی   اور ه به مفدار 45000 تن،  به دستور آقای فیروز هرمزی مدیر توزیع ، حمل و نگهداری درخواست  بیمه نامه مربوطه به بیمه گر اعلام و در تاریخ 9/2/98 توسط شرکت بیمه سامان صادر گردیده و بلافاصله حهت انجام امور گمرگی و بندری در اختیار مدیریت مربوطه قرار گرفت .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید