انتشار آگهی جهت برگزاری مناقصه بین المللی به منظور تامین کودشیمیایی سوپرفسفات تریپل گرانوله

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی خارجی،

در راستای برنامه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جهت تامین و تدارک کود شیمیایی مورد نیاز بخش کشاورزی بر اساس برنامه ابلاغی از سوی معاونت محترم امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، برنامه ریزی های اولیه جهت انجام مناقصه بین المللی انجام پذیرفت و در تاریخ 98/2/21آگهی مناقصه خرید 4 محموله 30هزارتنی کودشیمیایی سوپرفسفات تریپل گرانوله چاپ و در روزنامه ای کثیرالانتشار منتشر گردید./

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید