تشکیل ستاد کود استان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان

   جلسه ستاد کود روز دوشنبه مورخ 98/2/16 با حضور ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی و معاونت برنامه ریزی و تولیدات گیاهی سازمان مذکور تشکیل گردید . در این جلسه آقای مهندس ادیبان از روند توزیع و تامین کود بهاره استان گزارش مبسوطی ارائه نمودند و افزودند : از میزان 26000 تن کود اوره تخصیص بهاره استان تا کنون 23200 تن حمل و تحویل کارگزاران استان شده است و 1855 تن نیز در مبادی در حال حمل بوده که ان شاء ا...  به زودی به مقصد کارگزاران ارسال خواهد شد . در این جلسه ریاست محترم سازمان ضمن تقدیر از شرکت خدمات حمایتی تسریع در تامین باقی مانده سهمیه استان را خواستار شدند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید