برگزاری جلسه توجیهی مناقصه نیروهای خدماتی پشتیبانی در خراسان رضوی

  به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی

جلسه توجیهی مناقصه نیروهای خدماتی پشتیبانی با حضور پیمانکاران و اعضاء کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی در روز یکشنبه مورخ 98/02/15 در دفتر حراست این مدیریت برگزار گردید .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید