بازدید مدیر محترم طرح و برنامه از استان البرز

.

جناب آقای مهندس رضایی مدیر محترم طرح و برنامه ریزی شركت خدمات حمايتی كشاورزی در معیت آقایان مهندس سعید ایزدی معاونت و مهندس شعبانی از مجتمع انبارها ، سایت بوجاری و سازه نمایشگاه دائمی نهاده های کشاورزی استان البرز بازدید نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید