برگزاری مناقصه حفاظت فیزیکی و اعلام نتیجه در استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی، در خصوص بازگشایی پاکات مناقصه حفاظت فیزیکی از طریق سامانه ستاد ، تعداد 3 فقره پیشنهاد دریافتی تحویل گردید که در جلسه بازگشایی با حضور اعضاء کمیسیون معاملات در دفتر مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی تشکیل و به منظور آگاهی از قیمت های درج شده نسبت به بازگشایی پیشنهادات با حضور اعضاء کمیسیون اقدام گردید که پس از بررسی و تبادل نظر با عنایت به صرفه و صلاح دولت جمهوری اسلامی ایران شرکت ایمن گستر مرصاد بعنوان برنده اعلام گردید .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید