برگزاری مناقصه امورخدماتی استان فارس

به گزارش رابط روابط عمومی کمیسیون معاملات، امروز در خدمات حمایتی کشاورزی استان  فارس  مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری  امور خدماتی  و پشتیبانی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید