انتقال کود اوره از اسکله شهید رجایی بندرعباس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری

1000 تن کود اوره جامبو از اسکله شهید رجایی بندرعباس به این مدیریت در حال حمل وتخلیه می باشد،

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید