جلسه بازگشایی پاکتهای شرکت کنندگان در مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی در استان آذربایجان شرقی از طریق سامانه ستاد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، روز چهارشنبه مورخ 1/3/98 جلسه بازگشایی پاکات شرکت کنندگان در مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی از طریق سامانه ستاد، راس ساعت 10 صبح با حضور اعضای کمیسیون معاملات استان و نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه،  در اتاق جلسات این مدیریت برگزار شد.

در این مناقصه که پنج شرکت کننده نسبت به بارگذاری اسناد لازم اقدام کرده بودند، پس از بازگشایی پاکات و بررسی مدارک از طریق سامانه، برنده اول و دوم مناقصه مشخص و جهت انجام اقدامات بعدی  اعلام گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید