بازدید معاونت وزیر جهاد کشاورزی از مزرعه کلزا دراردبیل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل، جناب آقای مهندس کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت و جمعی از هیئت همراه از جمله آقای کریمی نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی ، آقای مهندس خلیل نیکشاد رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ، آقای مهندس روحی مدیرزراعت استان و ....... روزسوم خرداد ماه سالجاری مصادف با سال روز آزادی سازی خرمشهر از نمونه مزرعه کلزای آقای محمد مهجور واقع در اردبیل منطقه فولاد لو بازدید کردند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید