صدور رأی برای واحد متخلف

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز : در راستای کشف یک واحد تولید، نگهداری و عرضه کودهای خارج از شبکه در شهرک صنعتی اشتهارد استان البرز ، با پیگیری و هماهنگی بعمل آمده با مقام محترم قضایی تعزیرات حکومتی استان برای واحد متخلف رأی صادر گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید