ورود 13هزار تن انواع کود فله به استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از ورود 13 هزار تن انواع کود فله از ابتدای سال جاری تاکنون به این استان خبرداد. به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 13 هزار تن کود فله شامل: کلرورپتاسیم، سوپرفسفات تریپل و اوره به انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سطح استان مازندران وارد شد که بعد از کیسه گیری توسط شبکه کارگزاری تحت پوشش براساس سهمیه های تعیین شده در بین کشاورزان متقاضی در 22شهرستان استان مازندران توزیع گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید