حمل داخلی دریایی (کابوتاژ)

پایان تخلیه کشتی بهدخت حامل کود اوره در بندر عباس

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی خارجی ،

  در راستای برنامه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جهت تامین و تدارک کود شیمیایی اوره به منظور سرک مناطق گرمسیری و معتدل، عملیات تخلیه کشتی بهدخت سفر 0136 حامل 35000 متریک تن کود اوره از شرکت پتروشیمی پردیس در تاریخ 97/3/20 به پایان رسید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید