انتقال نکات فنی توسط باشگاه کشاورزان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از انتقال نکات فنی به کشاورزان از طریق بازدید میدانی از مزارع در سطح استان مازندران خبرداد. به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: در راستای انتقال دانش و اطلاعات فنی به کشاورزان از طریق سامانه ارتباطی 1559، کارشناسان باشگاه کشاورزان مازندران از طریق بازدید های فنی بصورت میدانی آخرین اطلاعات و یافته های فنی را به کشاورزان استان منتقل می نماید که مورد استقبال کشاورزان عضو باشگاه کشاورزان قرار گرفته است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید