جلسه هماهنگی مدیریت با واحد تولید مجتمع شیمیائی آبیک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک، جلسه ای با حضور مدیریت و کارکنان واحد تولید مجتمع شیمیائی آبیک بمنظور پیشبرد اهداف مجتمع امروز در دفتر مدیریت مجتمع برگزار گردید .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید