حل مشکلات توزیع بذر برنج در استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان ازتشکیل جلسه برای حل مشکلات توزیع بذرو مسائل پیرامونی آن و جلوگیری از رسوب بذری در سازمان جهاد استان گیلان خبر داد. این جلسه با حضور معاونت محترم بهبود تولیدات گیاهی سازمان، مدیر زراعت ، مدیر حراست سازمان، نماینده استانی موسسه تحقیقات بذر و نهال و حراست شرکت خدمات گیلان تشکیل شد. و مسائل مربوط مورد بحث و رسیدگی قرار گرفت که گزارش تصویری پیوست میباشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید