برداشت گندم طرح الگویی تغذیه گیاهی بعد از عملیات کیل گیری از سطح 14 هکتاری از مزرعه دکتر نظام مافی در شهرستان ورامین آغاز شد

برداشت مزرعه گندم طرح الگویی تغذیه گیاهی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران، عملیات برداشت مزرعه گندم طرح الگویی تغذیه گیاهی در شهرستان ورامین با حضور مهندس ملازاده عضو هیئت مدیره و معاون فنی و کنترل کیفی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ، دکتر عامری معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی ، مدیران و کارشناسان استان و شرکت های مشارکت کننده در مورخ 21/3/98  انجام شد.

 مهندس علی راه انجام مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ،بیان کرد : بعد از عملیات کیل گیری توسط کارشناسان در سطح 12 هکتار ، مزرعه گندم رقم پیشتاز مادری طرح الگویی تغذیه گیاهی برداشت شد. و اظهار کرد: این عملیات با مشارکت 12 شرکت در این شهرستان اجرا شد و هدف از این طرح را برآورد عملکرد توصیه کودی شرکت های تولید کننده کودهای کشاورزی ، مشارکت کننده در طرح پایلوت و پارامترهایی نظیر قیمت تمام شده و نیز کیفیت بذر تولیدی در واحد سطح اعلام کرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید