بازدید جناب مهندس علیزاده عضو محترم هیات مدیره و معاون امور بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به همراه مهندس هرمزی مدیر توزیع ، حمل و نگهداری و مهندس پور رمضان مشاور محترم مدیر عامل در مدیریت امور استانها از بندر عباس در خصوص بررسی و ارزیابی شرایط انباره

بازدید مهندس علیزاده و مهندس هرمزی به همراه مهندس پور رمضان مشاور محترم مدیر عامل در مدیریت امور استانها از بندر عباس

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت توزیع، حمل و نگهداری،

جناب مهندس علیزاده عضو محترم هیات مدیره و معاون امور بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به همراه مهندس فیروز هرمزی مدیر توزیع ، حمل و نگهداری و مهندس پور رمضان مشاور محترم مدیر عامل در مدیریت امور استانها در ادامه بازدید های استانی هیات مدیره به بندرعباس سفر نموده و از نزدیک شرایط موجود در این بندر استرادژیک را مورد ارزیابی قرار داده تا روند ورود کشتی های حامل کود شیمیایی دچار مشکل نگردبده که این مهم جزء اولویت های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بوده و با جدیت تمام در حال انجام می باشد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید