بازدید مدیر فنی و بهبود کیفیت بذرونهال از مزارع جو شهرستان ورامین

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت فنی و بهبود کیفیت بذرونهال، آقای مهندس مسعودی فر  مدیر محترم فنی و بهبود کیفیت بذر ونهال، به همراه آقایان ملکوتی و رستملو، معاونین محترم بذر،  از مزارع الگویی جو طرح پایلوت تغذیه گیاهی شهرستان ورامین به هنگام برداشت، بازدید بعمل آوردند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید