نمونه برداری از کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، روز پنجشنبه  مورخ 30/3/98 اکیپ نمونه برداری استان از کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل ارسالی از بندر عباس به مقدار 400 تن در انبار سازمانی استان بازدید و پس از نمونه برداری، مراتب با تنظیم صورتجلسه،  جهت آنالیز به مرکز تحقیقات کاربردی کرج ارسال شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید