تامین و تدارک بذر گلرنگ

پایان عملیات تخلیه کشتی یاران حامل بذر گلرنگ

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی خارجی،

 

تامین و تدارک بذر گلرنگ جهت سال زراعی 99-98

 در راستای برنامه ابلاغی مشاور محترم وزیر و مجری طرح دانه های روغنی، جهت تامین بذر مورد نیاز بخش کشاورزی، بذر مورد نیاز تامین و عملیات تخلیه 60 تن بذر گلرنگ در بندر عباس در تاریخ 98/3/30 به پایان رسید. بنا به اعلام جعفر مسجدی مدیر بازرگانی خارجی برنامه ریزی های لازم جهت ترخیص محموله فوق از ابنار بندر عباس در دست اقدام می باشد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید