عملکرد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی در خرداد ماه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی، میزان فروش کودهای شیمیایی یارانه ای 6837 تن:

  • نمونه گیری از کودهای رسیده به استان و ارسال نمونه ها به آزمایشگاه ۱۲ مورد
  • عقد قرارداد کارگزاری توزیع کود شیمیایی بتعداد ۵ فقره
  • عقد مبایعه نامه فروش ملک از طریق مزایده
  • تنظیم عقد قرارداد فرهنگی و مشاوره ای
  • تنظیم الحاقیه کیسه گیری کود فله
  • رصد و پایش کودهای شیمیایی 2472 مورد
  • صدور پیش فاکتور فروش ماشین آلات کشاورزی یک مورد
  • بازدید از انبار کارگزاران ۱۹ مورد
  • تماس تلفنی در واحد باشگاه کشاورزان ۶۲۰ مورد  

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید