بازدید کارشناسان مدیریت طرح و برنامه از مازندران

به گزارش روابط عموی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران،

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران از بازدید کارشناسان مدیریت طرح و برنامه ستاد مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از استان مازندران خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: این بازدید با هدف بررسی ، پیش بینی و اختصاص اعتبارات بودجه ای موردنیاز در بخش های مختلف برای انجام وظایف محوله و تسریع در تحقق اهداف مرتبط در سطح استان مازندران صورت گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید