ساماندهی بیمه تامین اجتماعی کارگزاران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران،

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از ساماندهی و انسجام بخش بیمه تامین اجتماعی کارگزاران تحت پوشش خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت : براساس دستورالعمل اجرایی از سوی ستاد مرکزی تمامی کارگزاران تحت پوشش موظف شدند نسبت به تعیین تکلیف بیمه تامین اجتماعی خود و کارگزاران و کارکنان تحت پوشش اقدام نمایند که این امر در قرارداد کارگزاران تحت پوشش لحاظ گردیده و به اجرا درآمده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید