گزارش نمونه برداری از محموله 350 تنی سوپر فسفات تریپل استان هرمزگان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان، در تاریخ 05/04/98 از محموله 350 تنی سوپر فسفات تریپل (وارداتی) در مجتمع انباری گهکم – شهرستان حاجی آباد ، نمونه برداری و جهت آنالیز مربوطه ، به مرکز تحقیقات و مطالعات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج ارسال گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید