مناقصه بارگیری حمل و تخلیه استان مازندران

به گزارش رابط روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 25 هزار تن انواع نهاده های کشاورزی از انبارهای سازمانی آمل و چمستان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران در تاریخ 98/4/10 از طریق سامانه  تدارکات الکترونیکی دولت برگزارگردید. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید