معرفی فعاليتهای باشگاه كشاورزان و آموزش نكات فنی مرحله داشت كلزا در استان زنجان

روابط عمومی شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان زنجان گزارش داد:

در خصوص معرفی بیشتر فعالیت های باشگاه کشاورزان و سامانه 1559 و نکات فنی مرحله داشت کلزا کارگاه آموزشی به مدت 3 ساعت در محل سالن اجتماعات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سلطانیه و با همکاری مدیریت زراعت سازمان جهادکشاورزی، مرکز تحقیقات و شرکت خدمات حمایتی استان و با حضور جمعی از کارشناسان و کشاورزان پیشرو برگزار گردید. در این کارگاه آموزشی ضمن ارائه نکات فنی مرحله داشت کلزا، به معرفی فعالیت های باشگاه کشاورزان و ارائه خدمات آزمون خاک پرداخته شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید