بازدید اکیپ نظارتی کمیته توزیع کود استان از کارگزاران شهرستان مرند

به گزارش رروابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، در اجرای دستورالعمل های پایش و کنترل و نظارت بر روند توزیع کودهای شیمیایی یارانه دار، روز چهارشنبه مورخ 98/4/12, اکیپ نظارتی کمیته توزیع کود استان به همراه اکیپ نظارتی شهرستان مرند، از انبار کارگزاران و بازار آزاد و علافی ها و فروشگاههای سموم  شهرستان مرند بازدید و از کودهای موجود در فروشگاهها جهت آنالیز نمونه برداری و  صورتجلسه گردید. ضمنا دو محموله کود وارده کشف شده توسط پلیس آگاهی شهرستان به وزن 6000 کیلو ( 120 کیسه) در کیسه های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی پس از طی مراحل اداری تا تعیین تکلیف در انبار کارگزاری آقای زورمند تخلیه گردید و پرونده متخلفین( راننده نیسان)  پس از طی مراحل اداری به مراجع قضائی ارائه خواهد شد. در این بازدید علاوه بر اخذ تعهد، تذکرات لازم به علافی ها و فروشندگان مجاز سموم بصورت مکتوب اعلام گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید