برگزاری جلسه مناقصه نیروهای حفاظتی فیزیکی استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس ،

برگزاری جلسه مناقصه نیروهای حفاظتی فیزیکی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس با حضور دکتر حمیدرضا ناظمی مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس و چندی از معاونین و کارشناسان مربوطه هم اکنون در محل دفتر شعبه در حال برگزاری می باشد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید