اهداء لوح سپاس به تولید کنندگان کود

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز،

آقای مهندس علی اکبر ندرلو مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از اهداء لوح سپاس به واحدهای شرکت کننده در همایش خبر داد.

 ایشان اعلام نمودند: به منظور تقدیر و تشکر از حضور شرکت های تولید کننده کود در اولین همایش آموزشی ترویجی معرفی سبد محصولات کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز، آقای مهندس زمانی مدیر بازاریابی در معیت مدیر استان البرز با حضور محل استقرار غرف با اهداء لوح سپاس از حضور سبز و پررنگ تولید کنندگان قدردانی نمودند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید