تقدیر و تشکر سازمان از شرکت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،

 

آقای مهندس علی اکبر ندرلو مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از تقدیر و تشکر سازمان جهاد کشاورزی از مدیریت شرکت بابت برگزاری همایش خبر داد.

ایشان اعلام نمودند: معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز از مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز بابت برگزاری همایش آموزشی ترویجی معرفی محصولات کودی شرکت در استان البرز تشکر و قدردانی نمودند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید