عملکرد اکیپ نظارتی کمیته توزیع کود و اکیپ پایش استان آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، در راستای اجرای دستورالعمل های پایش و نظارت بر روند توزیع کودهای یارانه دار در شبکه توزیع اعم از بخش خصوصی و تعاونی توسط اکیپ نظارتی کمیته توزیع کود استان و گروه پایش، در سه ماهه اول سالجاری از تعداد 48 بازدید به تعداد 5 مورد لغو عاملیت و 7 مورد تذکر کتبی در خصوص تخلف و توزیع خارج از شبکه و عدم رعایت دستورالعملهای ابلاغی، صادر شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید