تعامل با 22 مدیریت جهادکشاورزی در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تعامل و همکاری همه جانبه با مدیریت های جهاد کشاورزی در 22 شهرستان استان مازندران خبر داد

مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: این تعامل و همکاری در راستای تامین و توزیع کودهای پرمصرف مورد نیاز برای کشاورزان متقاضی در 22 شهرستان استان مازندران صورت گرفته و سبب شده تا وظیفه خدماتی و حمایتی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با سرعت و دقت بیشتری انجام پذیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید